Svenska English

Process- och handledarutbildning: Jämställdhet, jämlikhet - verksamhetsutveckling och ledarskap

JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är ett utbildningskoncept som fokuserar ledarskap för en mer jämställd organisation. Handledarutbildning JGL ger dig kunskaper och färdigheter att planera och leda utbildningsinsatser med JGL, och kan också vara en utmärkt bas för att arbeta jämställdhetsutveckling både som konsult och intern resurs. Läs mer!