Svenska English

Process- och handledarutbildning: Jämställdhet, jämlikhet - verksamhetsutveckling och ledarskap (PHJGL)

En process- och handledarutbildning för dig som ska arbeta med jämställdhet och jämställdhetsintegrering, som strategi och praktisk verksamhetsutveckling, utbildning, ledning och styrning.

Syfte och inriktning
Utbildningen ger dig som deltagare kunskaper och färdigheter att planera och leda utbildning och verksamhetsutveckling med fokus på jämställdhet, jämlikhet och jämställdhetsintegrering, och kan vara en utmärkt bas för att arbeta med jämlikhet- och ställdhetsutveckling både som strateg, utbildare, konsult och intern resurs.
 
Utbildningen ger möjlighet att gå vidare och certifiera dig som Handledare för JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap (ett utbildningskoncept som fokuserar ledarskap för en mer jämställd och jämlik organisation).
 

Innehåll

Utbildningen ger en bred bas som innefattar de områden som beskrivs i bilden till höger.
 

Utbildningsformer

Utbildningen genomförs under totalt nio dagar i tre block (3+3+3 dagar). Utöver detta finns delar i utbildningen på en digital lärplattform som du som kursdeltagare arbetar med mellan kurstillfällena.
Kursen leds av experter och sakkunniga inom jämställdhets-, organisations- och ledarskapsområdet.

Bland de medverkande finns:
  • Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och tidigare statlig utredare av jämställdhetspolitiken
  • Anders W Berggren, Fil. Dr, organisations- och genusforskare, ledarskapskonsult, tidigare ansvarig för programmet för genusstudier vid Försvarshögskolan
  • René Leon Rosales, Fil. Dr, forskare i etnologi, Uppsala Universitet.
  • Magdalena Helander, chefs- och ledarskapskonsult, examinator JGL
  • Jesper Jansson, Konceptansvarig för JGL, kvalitets- och organisationskonsult
 

Förberedelser

Kursen förutsätter att du har genomfört förberedelser, huvudsakligen i form av inläsning av litteratur och kursmaterial, enligt anvisningar som ges före kurs. 
 

Examination

Deltagaren examineras genom ett eget utvecklingsarbete i en organisation som redovisas skriftligt samt genom inlämningsuppgifter kopplade till kursens innehåll och syfte.
 
För dig som vill gå vidare och också bli Handledare JGL examineras du genom ett eget genomförande av utbildning med en grupp tillsammans med examinator eller med en examinatorsobservatör.
 

Kurstillfällen

Under 2020-2021 planeras ett genomförande med följande datum:
Block 1: Tis-tors 29 september - 1 oktober 2020
Block 2: Tis-tors 1-3 december 2020
Block 3: Mån-ons 8-10 februari 2021

Utbildningen genomförs i Stockholmsområdet, mer information efter anmälan. Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast den 4 september 2020!
COVID -19-relaterad information: Block 1 kan komma att genomföras digitalt för att möjliggöra kursstart, medan block 2 och 3 planeras som fysiskt möte. Detta information kan komma att uppdateras utifrån rådande läge vid utbildningens genomförande.
 

Kostnad

Utbildningen kostar 46 500 kr för totalt 9 kursdagar samt digitala kursmoment, exkl moms. Internatkostnad tillkommer (ca 1800-2200/natt). Kostnad för examination ("uppkörning") i egen JGL tillkommer och hanteras särskilt.  
 

Anmälan

Fyll i din intresseanmälan här, så kontaktar vi dig med mer information kring anmälan! 
 

Frågor

Frågor om utbildningens upplägg och innehåll kan ställas till Jesper Jansson, 018-42 90 60, jesper@sqild.se.

Informationsblad PHJGL (pdf)