Svenska English

Process- och handledarutbildning: Jämställdhet, jämlikhet - verksamhetsutveckling och ledarskap (PHJGL)

En process- och handledarutbildning för dig som ska arbeta med jämställdhet och jämställdhetsintegrering, som strategi och praktisk verksamhetsutveckling, utbildning, ledning och styrning.

Syfte och inriktning
Utbildningen ger dig som deltagare kunskaper och färdigheter att planera och leda utbildning och verksamhetsutveckling med fokus på jämställdhet, jämlikhet och jämställdhetsintegrering, och kan vara en utmärkt bas för att arbeta med jämlikhet- och ställdhetsutveckling både som strateg, utbildare, konsult och intern resurs.
 
Utbildningen ger möjlighet att gå vidare och certifiera dig som Handledare för JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap (ett utbildningskoncept som fokuserar ledarskap för en mer jämställd och jämlik organisation).
 

Innehåll

Utbildningen ger en bred bas som innefattar de områden som beskrivs i bilden till höger.
 

Utbildningsformer

Utbildningen genomförs under totalt nio dagar i tre block (3+3+3 dagar). Utöver detta finns delar i utbildningen på en digital lärplattform som du som kursdeltagare arbetar med mellan kurstillfällena.
Kursen leds av experter och sakkunniga inom jämställdhets-, organisations- och ledarskapsområdet.

Bland de medverkande finns:
  • Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och tidigare statlig utredare av jämställdhetspolitiken
  • Anders W Berggren, Fil. Dr, organisations- och genusforskare, ledarskapskonsult, tidigare ansvarig för programmet för genusstudier vid Försvarshögskolan
  • Magdalena Helander, chefs- och ledarskapskonsult, examinator JGL
  • Jesper Jansson, Konceptansvarig för JGL, kvalitets- och organisationskonsult
 

Förberedelser

Kursen förutsätter att du har genomfört förberedelser, huvudsakligen i form av inläsning av litteratur och kursmaterial, enligt anvisningar som ges före kurs. 
 

Examination

Deltagaren examineras genom ett eget utvecklingsarbete i en organisation som redovisas skriftligt samt genom inlämningsuppgifter kopplade till kursens innehåll och syfte.
 
För dig som vill gå vidare och också bli Handledare JGL examineras du genom ett eget genomförande av utbildning med en grupp tillsammans med examinator eller med en examinatorsobservatör.
 

Kurstillfällen

PHJGL 2022:
Block 1: 21-23 mars
Block 2: 7-9 juni
Block 3: 22-24 augusti

Kurstillfällen för 2023 är inte klara ännu.
 

Kostnad

Utbildningen kostar (preliminär uppgift) 46 500 kr för totalt 9 kursdagar samt digitala kursmoment, exkl moms. Internatkostnad tillkommer (ca 2200-2500/natt). Kostnad för examination ("uppkörning") i egen JGL tillkommer och hanteras separat.  
 

Anmälan

Fyll i din intresseanmälan här, så kontaktar vi dig med mer information kring anmälan! Sista anmälningsdag för PHJGL 2022 är den 28 februari 2022.
 

Frågor

Frågor om utbildningens upplägg och innehåll kan ställas till Jesper Jansson Hjerdt, 018-42 90 60, jesper@sqild.se.

Informationsblad PHJGL (pdf)