Bakgrund - Jämställdhet Genus Ledarskap

Jämställdhet Genus Ledarskap är en utbildning som vilar på genusvetenskaplig grund och har som syfte att stödja praktiskt jämställdhetsarbete. För utbildningens vetenskapliga innehåll och kvalitetssäkring svarar Fil.Dr Anders W Berggren, tidigare ansvarig för Programmet för Genusstudier vid Försvarshögskolans Institution för ledarskap och management. I utbildningens referensgrupp medverkar Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och tidigare statlig utredare av jämställdhetspolitiken, och Magdalena Helander, ledarskapskonsult.
 
Utveckling av utbildningen har skett tillsammans med en referensgrupp bestående experter och pedagoger och ägs och förvaltas av SQILD - Institutet för Hållbar utveckling. Frågor om konceptet kan ställas till Jesper Jansson, 018-42 90 60, jesper[snabel-a]sqild.se.