Svenska English

SQILD - Hållbarhetsinstitutet!

Institutet verkar för kunskapsutveckling och praktiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i en hållbar utveckling av världen, samhället, organisationer och människor.

I en brytningstid där globalisering, befolkningstillväxt och snabb förändring av villkor och förutsättningar i alla delar av samhället är en hållbar utveckling både en nödvändighet och en stor möjlighet för att hitta lösningar till dagens och morgondagens utmaningar.

Vi fokuserar att praktiskt och konkret omsätta dessa möjligheter till aktiviteter och åtgärder i vardagen. Genom små steg och ständiga förbättringar bygger vi en bättre framtid!
 
Vår verksamhet har idag främst en inriktning mot jämställdhet, jämlikhet och jämställdhetsintegrering, vilket innefattar:

  • Utbildningskoncept
  • Stödmaterial
  • Förmedling av vissa konsulttjänster
Läs mer under Verksamhet.