Svenska English

Öppna kurser

Vill du gå JGL kan du boka en plats på en öppen kurs. Här finner du aktuella öppna kurser:
 

Core Code

CoreCode erbjuder skräddarsydda ledarskapsprogram för ledningsgrupper och chefer och öppna ledarskapsutbildningar, bl.a. UGL, THE, RCFS och JGL. Läs mer på CoreCodes hemsida, därfinns information och kursdatum.
 

LEDA20

LEDA20 saluför tjänster inom ledarskap, jämställdhets- och mångfaldsområdet. Bland tjänsterna finns föreläsningar, utbildningar, jämställdhetsintegrering, analys, förändringsarbete, processledning, kartläggningsarbete, handledning och metodutveckling. Läs mer på Leda20:s hemsida, med information och kursdatum.