Svenska English

Sagt om utbildningen:
"Fått en trygghet att kunna arbeta vidare med jämställdhet på hemmaplan."

"Kursen ger goda kunskaper i ämnet samt hur man som praktiker tillämpar detta. Kursen har även fått mig själv att reflektera över manligt/kvinnligt samt fått förklaringar till detta."


"Bra blandning av teori och praktiska övningar."

"Mycket bra -  proffsigt!"

Utbildningskoncept:

Jämställdhet Genus Ledarskap

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisationer. JGL - Jämställdhet Genus Ledarskap - är en ledarskapsutbildning med fokus på jämställdhet och genus. För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare, bygger på en vetenskaplig grund och är kvalitetssäkrad.

JGL utprovas nu i en ny version; den nya JGL Plus innefattar mer material kring mångfald, kopplingar till jämställdhet och utveckling. Utbildningen genomförs under två plus två dagar. Informationsblad finns nedan.

JGL har som utbildningskonceptet utvecklats under drygt 25 års tid. Över 2500 chefer och ledare inom staten och försvarsmakten, regioner och kommuner samt näringslivet har genomgått utbildningen. Både form och innehåll utvecklas kontinuerligt inom ramen för hållbarhetsinstitutet SQILD.
 
​