Svenska English

Sagt om utbildningen:
"Fått en trygghet att kunna arbeta vidare med jämställdhet på hemmaplan."

"Kursen ger goda kunskaper i ämnet samt hur man som praktiker tillämpar detta. Kursen har även fått mig själv att reflektera över manligt/kvinnligt samt fått förklaringar till detta."


"Bra blandning av teori och praktiska övningar."

"Mycket bra -  proffsigt!"

Utbildningskoncept:

Jämställdhet Genus Ledarskap

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisationer. Jämställdhet Genus Ledarskap är en basutbildning om jämställdhet. 
För att kunna diskutera, arbeta med och utveckla jämställdheten behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier. Jämställdhet Genus Ledarskap ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställdhetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad.
Informationsblad JGL (pdf)

Läs mer om utbildningen
Kontakta en handledare för att beställa kurs
Datum för öppna kurser
​