Svenska English

Jämställdhet Genus Ledarskap:

Om utbildningen

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisationer. Jämställdhet Genus Ledarskap är en basutbildning om jämställdhet. För att kunna diskutera, arbeta med och utveckla jämställdheten behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier. Jämställdhet Genus Ledarskap ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställdhetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad.


Vem och hur?

Utbildningen riktar sig till beslutsfattare och chefer,  men också medarbetare i olika roller. Den genomförs företrädesvis på internat och med uppföljning för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. Kursen utgår från en upplevelsebaserad inlärningsmodell, där konkreta övningar och upplevelser sammanfogas med teori och fakta.
 

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen ska vara att ge deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet, för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare utbildning inom området.
 

Innehåll

Utbildningen omfattar grundläggande kunskaper om jämställdhet och genus, definitioner, begrepp och perspektiv, samhälle och arbetsmarknad, samt frågor kring ledarskap, nytta, förändring och arbetsmetoder.
 
Inom ramen för utbildningen finns möjligheten att rikta fokus mot:
- jämställdhetsintegrering och jämställd/jämlik medborgarservice (främst tänkt för offentlig sektor)
- ledarskap och organisation (för privat eller offentlig sektor).
 
Utöver grundutbildningen kan handledare erbjuda fördjupning inom jämlikhet och mångfaldsfrågor.
 

Upplägg

Utbildningen är tre dagar och genomförs med ett pass om två dagar samt en uppföljningsdag ca en månad senare. Gruppen bör ha mellan 8 och 15 deltagare och leds av två certifierade handledare.
 

Att gå utbildning

Jämställdhet Genus Ledarskap kan ordnas av utbildningsföretag eller internt inom organisationer under ledning av certifierade handledare. Institutet för Värdeskapande utbildar och examinerar handledare.
 

Under hösten 2022 och våren 2023 provas en ny version av JGL - JGL Plus - en utveckling där mer tid läggs vid kopplingar till mångfald och utveckling. Informationsbland finns nedan. När den nya versionen fastställts kommer texten ovan att uppdateras.
Informationsfolder om Jämställdhet Genus Ledarskap (pdf)