Svenska English

Handledarutbildning JGL (HJGL)

JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är ett utbildningskoncept som fokuserar ledarskap för en mer jämställd och jämlik organisation. Handledarutbildning JGL ger dig kunskaper och färdigheter att planera och leda utbildningsinsatser med JGL, och kan också vara en utmärkt bas för att arbeta jämställdhets- och jämlikhetsutveckling både som konsult och intern resurs..

HJGL syfte och inriktning

Handledarutbildningen ger dig kunskaper och färdigheter att planera och leda utbildning med fokus på jämställdhet, jämlikhet och jämställdhetsintegrering, inom ramen för JGL och dess koncept och stödmaterial. Efter genomgången utbildning har du uppnått förståelse för de olika moment och teorier som ingår i JGL, utbildningsmetodiken och förhållningssätt, vilket innebär: 
  • Att ha självförtroende och självinsikt att leda en grupp under utbildning
  • Att ha kunskap om och förståelse för materialet och dess uppläggning samt kunna genomföra övningar och presentera bakomliggande teorier 
  • Inse och efterleva handledar- och övningsetik som är i samklang med vad JGL står för. 

Utbildningsgång

HJGL genomförs under totalt nio dagar i tre block (3+3+3 dagar). Handledarutbildningen fokuserar på JGLs innehåll, uppläggning och teorier. Du får gå igenom och praktiskt prova de viktigaste momenten, samt en teorifördjupning i de valda teoriavsnitten. Syftet är att ge dig en förmåga att som handledare planera och genomföra JGL-kurser.
 
Kursen leds av behöriga handledare samt sakkunniga inom jämställdhetsområdet. Bland de medverkande finns:
Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och tidigare statlig utredare av jämställdhetspolitiken
Anders W Berggren, Fil. Dr, organisations- och genusforskare, ledarskapskonsult, tidigare ansvarig för programmet för genusstudier vid Försvarshögskolan
René Leon Rosales, Fil. Dr, forskare i etnologi, forskningsledare vid Mångkulturellt Centrum.
Magdalena Helander, chefs- och ledarskapskonsult, CoreCode
Jesper Jansson, Konceptansvarig för JGL, kvalitets- och organisationskonsult
 

Förkunskaper

För att bli handledare bör du själv har gått JGL Bas, gärna ha teoretiska grundkunskaper om jämställdhet samt viss erfarenhet av att arbeta med grupper och grupprocesser. Individuell prövning av förkunskaper sker. Därefter sker urval och antagning till HJGL.
 

Förberedelser

Kursen förutsätter att du har genomfört förberedelser, huvudsakligen i form av inläsning av litteratur och kursmaterial, enligt anvisningar som ges före kurs. 
 

Examination

Du examineras genom ett eget genomförande av utbildning med en grupp tillsammans med examinator eller med en examinatorsobservatör. Examination skall genomföras senast 18 månader efter genomförd HJGL. Det är ditt eget ansvar att ombesörja examinationstillfälle, tillse att det finns utrymme och resurser för examinationsobservatör samt att säkerställa att examinationsinformation når registerhanterare. JGL-kansliet kan bistå med kontakter där examination tidigare genomförts.
 

Kurstillfällen

Under 2019 planeras ett genomförande med följande datum:
Block 1: Mån-ons 4-6 februari
Block 2: Mån-ons 18-20 mars
Block 3: Ons-fre 15-17 maj 
Utbildningen genomförs i Stockholmsområdet, mer information efter anmälan. Anmäl dig senast den 9 januari 2019!

Går du handledarutbildningen kan du välja att komplettera den med vårt utbilningsprogram "Processledarutbildning: Jämställdhet - strategi och verksamhetsutveckling" genom att lägga till en modul om tre dagar.
 

Kostnad

Handledarutbildningen JGL 2019 kostar 45 000 kr för totalt 9 kursdagar exkl moms. Internatkostnad tillkommer. Kostnad för examination ("uppkörning") i egen JGL tillkommer och hanteras särskilt.
 

Anmälan

Fyll i en intresseanmälan här, så kontaktar vi dig med mer information kring anmälan! 
 

Frågor

Frågor om utbildningens upplägg och innehåll kan ställas till Jesper Jansson, 018-42 90 60, jesper@sqild.se.

Informationsblad HJGL (pdf)