Svenska English

Jämställdhet Genus Ledarskap - ett utbildningskoncept som lägger grunden för framsgångsrik förändring

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i företag och organisationer. Jämställdhet Genus Ledarskap är en basutbildning om jämställdhet. För att kunna diskutera, arbeta med och utveckla jämställdheten behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier. Jämställdhet Genus Ledarskap ger grunden för att kunna förstå, förhålla sig till och diskutera jämställdhetsfrågor. Utbildningen följer en fastställd kursplan, genomförs av certifierade kursledare och är kvalitetssäkrad.

Jämställdhet Genus Ledarskap kan ordnas av utbildningsföretag eller internt inom organisationer under ledning av certifierade handledare. Institutet för Värdeskapande utbildar och examinerar handledare.

Läs mer om Jämställdhet Genus Ledarskap.