Svenska English
Previous
Next
Institutet verkar för kunskapsutveckling och praktiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i en hållbar utveckling av världen, samhället, organisationer och människor.

I en brytningstid där globalisering, befolkningstillväxt och snabb förändring av villkor och förutsättningar i alla delar av samhället är en hållbar utveckling både en nödvändighet och en stor möjlighet för att hitta lösningar till dagens och morgondagens utmaningar.

Vi fokuserar att praktiskt och konkret omsätta dessa möjligheter till aktiviteter och åtgärder i vardagen. Genom små steg och ständiga förbättringar bygger vi en bättre framtid!
Konceptutbildning:

JGL - Jämställdhet Genus Ledarskap

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling. Vårt utbildningskoncept är väl beprövat och vetenskapligt underbyggt. Läs mer.

Process- och handledarutbildning:  JGL

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheteratt planera och leda utbildning och verksamhetsutveckling med fokus på jämställdhet, jämlikhet och jämställdhetsintegrering, och kan vara en utmärkt bas för att arbeta med jämlikhets- och jämställdhetsutveckling både som strateg, utbildare, konsult och intern resurs. Läs mer.