Svenska English

Processledarutbildning: Jämställdhet - strategi och verksamhetsutveckling

En utbildning för dig som ska arbeta med jämställdhet och jämställdhetsintegrering, som strategi och praktisk verksamhetsutveckling, ledning och styrning.
 

Syfte och inriktning

Processledarutbildningen ger deltagaren kunskaper och färdigheter att planera och leda verksamhetsutveckling med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering, och kan vara en utmärkt bas för att arbeta jämställdhetsutveckling både som jämställdhetsstrateg, konsult och intern resurs.
 

Innehåll

•    Grundläggande kunskaper kring jämställdhet, genusvetenskap och normer
•    Jämställdhet som samhällsfråga – jämställdhetspolitikens utveckling
•    Jämställdhet som en lösning på samhällets utmaningar: nytta, innovation 
•    Jämställdhetsintegrering som strategi – vad, varför och hur?
•    Organisation, ledarskap och kön – sammanhang, hinder och möjligheter
•    Intersektionalitet och mångfald – mer än bara kön
•    Diskriminering och förebyggande arbete i praktiken
•    Statistik och analyser
•    Verksamhetsutveckling, kvalitet och styrning
•    Rollen som strateg respektive processledare
 

Utbildningsgång

Utbildningen genomförs under totalt nio dagar i tre block (3+3+3 dagar). Kursen leds av experter och sakkunniga inom jämställdhets-, organisations- och ledarskapsområdet. För dig som också vill bli Handledare för JGL går det att komplettera med en utbildningsmodul om tre dagar.
 

Medverkande

Medverkande är bland annat:
- Gertrud Åström, jämställdhetsexpert
- Anders W Berggren, Fil Dr i psykologi med inriktning mot genus och ledarskap
- Magdalena Helander, chefs- och ledarskapskonsult
- René León Rosales, Fil Dr i etnologi
- Jesper Jansson, organisationskonsult, konceptansvarig JGL
 

Examination

Deltagaren examineras genom ett eget utvecklingsarbete i en organisation som redovisas skriftligt samt genom inlämningsuppgifter kopplade till kursens innehåll och syfte.
 

Kurstillfällen

Under 2019 planeras ett genomförande med följande datum:
Block 1: Mån-ons 4-6 februari
Block 2: Mån-ons 18-20 mars
Block 3: Ons-fre 27-29 maj 
Utbildningen genomförs i Stockholmsområdet, mer information efter anmälan.

Går du processledarutbildningen kan du välja att komplettera den med vårt Handledarutbildning JGL genom att lägga till en modul om tre dagar.

Kostnad

Processledarutbildningen 2019 kostar 42 000 kr för totalt 9 kursdagar exkl moms. Internatkostnad tillkommer. 
 

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i och skicka in den här anmälningsblanketten (pdf)  senast den 9 januari 2019.
 

Frågor

Frågor om utbildningens upplägg och innehåll kan ställas till Jesper Jansson, 018-42 90 60, jesper@sqild.se.


Informationsblad: Processledarutbildning (pdf)