Svenska English

Handledarutbildning JGL 2016-2017

Sidor för kursdeltagare.
 
Deltagare
Efternamn Förnamn Organisation Telefon E-post
Axelsson Charlotte Samordningsförbundet Insjöriket 070-2666977 charlotte.axelsson@molndal.se
Messing Torbjörn Jämnt skägg AB 070-207 51 02 jamntskagg@gmail.com
Szendof Carlsson Michael CoreCode International 070-5933832 michael.carlsson@corecode.se
Vahermägi Liselott AB Liselott Vahermägi Consulting 070-2456525 liselott.vahermagi@gmail.com

Block 1, 7-9 december 2016
Program och litteraturlista (pdf)
Introduktion och grunder - Jesper Jansson (pdf)
JGL teori - Sophia Ivarsson (pdf)

Block 2, 17-19 januari 2017
Program och litteraturlista (pdf)
Kvällspass 1 - statistik och frågor (pdf)
Kön, organisation och ledarskap - Anders W Berggren (pdf)
Etnicitet, ras och interkulturalitet - René Leon Rosales (pdf)
Ett interkulturellt Botkyrka - om vikten av ett interkulturellt perspektiv i kommunal verksamhet (Pdf)
Om ras och vithet, en introduktion (pdf)
Ref: Interculturalism and multiculturalism: similarities and differences (pdf)
Ref: Intersectionality and Feminist Politics (pdf)

Block 3, 28-30 mars 2017
Program (pdf)
Bilder block 3 (pdf)
Handledarrollen och genomföranden (pdf)

Litteraturlista för hela kursen (pdf)
Litteraturuppgift (pdf)
Uppföljning litteraturuppgift (pdf)