Svenska English

Handledardag 19 januari 2017

Tid: Torsdagen den 19 januari kl 09.30-16; fika finns från kl 9.
Plats: Krusenberg herrgård
Kostnad: Ingår i certifieringsavgiften. 
 

Program

Vi har två huvudpunkter:
Intersektionalitet och interkulturalitet – en introduktion till begrepp och praktik, med tonvikt på etnicitet och interkulturalitet. (René Leon Rosales, Fil. Dr i etnologi, forskningsledare vid Mångkulturellt Centrum)
Renés presentation - Etnicitet, ras och interkulturalitet (pdf)
 
Mångfald – besvärligt härligt! Får man skratta åt rasister? Är han bög eller homosexuell? Bunden eller buren, hur sitter folk i rullstol? Hur kan du själv spela roll? Vad menar vi egentligen med mångfald och framför allt, om det nu är så viktigt, hur gör man? (Charlotte Signahl, talare och föreläsare inom jämställdhet och mångfald – känd för många i nätverket!)
 
Vi kommer också att kort tala om det nya handledarmaterialet. Under dagen kommer du också att få träffa de som just nu går Handledarutbildning JGL!